اندیشه کرمانشاه

اندیشه کرمانشاه

اندیشه کرمانشاه

نگاهی به تغییرات اخیر مدیریتی استان کرمانشاه و تلنگری به مدیران ارشد استانی

به قلم ایوب صفری

رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه

دبیر شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان استان

و رییس ستاد دکتر روحانی در اسلام آباد غرب

همچنانکه پیش بینی می شد، به دنبال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و در ایام پایان کار مجلس نهم و نیز استقرار مجلس دهم، روند تغییرات مدیریتی منطقه ای نه فقط در استان کرمانشاه بلکه در عموم نقاط کشور، آغاز شد. تغییراتی که بعضا به جهت کثرت آنها، فله ای یا اتوبوسی هم شهرت یافته اند.

تغییرات و جابجایی مدیریتی استان کرمانشاه

 یادآور می گردد که اگرچه، تغییرات مدیریتی استان کرمانشاه با زمان استقرار نمایندگان جدید همراه گردیده اما تماما متأثر از حضور نمایندگان جدید نبوده بلکه خود دولت و مدیران ارشد استانی نیز بسیاری از تغییرات مد نظر خود را به ایام پس از برگزاری انتخابات موکول می نمایند و از طرفی، باتوجه به باقی ماندن یکسال از عمر دولت، چنانچه تغییراتی هم مد نظر باشد، در همین برهه لزوما باید صورت گیرد چرا که پس از این و با فوت وقت، به جز معدود تغییراتی، معمولا شاهد تثبیت مدیریت ها هستیم(البته دولت احمدی نژاد را باید استثنا دانست که روزهای آخر عمر دولت را به سهمیه بخشی به افراد همسو و یاران و متنفذین تبدیل کرد)

در این میان البته استان کرمانشاه و بخصوص مدیریت سیاسی استان به دلیل انتصاب استاندار جدید که بعضا ناچار گردید تغییرات مدیریتی مورد نظر را به پس از انتخابات موکول نماید، شرایطی خاص تر داشته و در این استان، شدت تغییرات حوزه وزارت کشور در ماه های اخیر نسبت به سایر استان ها شدیدتر بوده و البته تداوم نیز خواهد داشت.

علاوه بر تمام آنچه اشاره شد و البته برخی فرصت طلبی ها که مدیران بالادستی با سوار شدن بر موج و بعضا با قصد جلب رضایت استانداری چی ها و یا نمایندگان، خود اقدام به تغییرات فله ای میکنند،آنچه روند تغییرات مدیریتی را گسترده تر می نماید، استقرار نمایندگان جدید بوده که بعضا به دهها و بلکه صدها نفر وعده و امید ریاست داده اند و هستند نمایندگانی که برای یک ایل، حدود 40 جایگاه مدیریتی را مد نظر دارند درحالیکه این جمله نخ نما را دیگر همگان حفظ هستند که شأن نماینده و وکیل مردم، تغییرات مدیریتی نبوده و اصولا قوای مجریه و مقننه از هم جدا هستند ... اما امان از مدیر ضعیف و روسایی که به هرقیمتی دنبال حفظ مسندهای مدیریتی هستند!!

یاد و خاطره مهندس سیدمحمود حسینی استاندار شایسته سیستان و بلوچستان در دولت اصلاحات را گرامی می دارم که وقتی آقای عیدالله نوری وزیر شاخص دولت آقای خاتمی به سه دلیل استیضاح شد که یکی از این دلایل به این استاندار نیز مرتبط بود، اتفاقا نگارنده در روز استیضاح وزیر کشور خدمت آن استاندار ارجمند بود که  آقای میرحسینی نماینده وقت زابل تماس گرفت و به استاندار اعلام کرد که اگر فلان کس را از بخشداری برداری و این فرد را به فرمانداری بگذاری، من استیضاحم را پس می گیرم و به نفع وزیر صحبت میکنم اما مهندس حسینی با لهجه اصفهانی و تند به ایشان گفت: شما بروید استیضاحتان را طرح کنید و بعدا اگر کاری داشتید زنگ بزنید ببینم چیست؟ و بعد هم گوشی را قطع کرد....

بهرحال و علیرغم آنچه اشاره شد، تغییرات مدیریتی لزوما بد نبوده و صاحب این قلم نیز هرگز مخالف آن نیست. بخصوص اگر این تغییرات با هدف بهبود عملکرد و راندمان سازمانی صورت گیرد و در جایگزینی ها، شایسته سالاری و نخبه گزینی لحاظ گردد، کیست که مخالفت داشته باشد؟! اما سوال این است که آیا مثلا در تمام تغییرات مدیریتی اخیر استان کرمانشاه، به حداقل شایستگی های مدیریتی، ملاک محوری و کارآمدی دقت شده است یا اینکه فقط نظر فلان دماغ گنده و فشار فلان لابی و تطمیع فلان فرد حقیقی و حقوقی مد نظر بوده است؟!

صاحب این قلم بدون اینکه بخواهد تمام انتصابات صورت گرفته را یکجا نفی کند، این سوال را معطوف به پاسخ گیری، مطرح می نماید که اصولا آیا در تغییرات اخیر مدیریتی ملاک های مشخص و بسیطی وجود داشته است؟ آیا افراد درگیر در تغییرات، حداقل دقت را داشته اند که مدیران را براساس "وظایف مدیریتی" و "فنون مدیریتی" می باید ارزیابی و عزل و نصب کنند؟ و آیا برکناری ها، معطوف به خروجی های عملکردی نیز بوده است؟

بهرحال، فارغ از تغییرات صورت گرفته در یکی-دوماه اخیر، حقیر به جد قائل به این است که اتفاقا استان کرمانشاه نیازمند تغییرات اساسی مدیریتی است. بخصوص در شهرستان ها، چه بسا مدیران غیرهمسو وبلکه مخالف دولت، مسنددار مهمترین مناصب دولتی هستند! و یا مدیران محافظه کاری که حفظ میز برایشان ارجح تر از هر مصلحتی و منفعت عمومی است. کسانی که ناتوان از هرگونه ابتکار و تحول، از زمان احمدی نژاد، "کنگر خورده و لنگر انداخته اند". کسانی که سال هاست مجموعه تحت امرشان، هیچگونه تحرک و خروجی نداشته است و امروزه نیز با لابی های آنچنانی و ارتباط با نماینده و ...، به دنبال بخشیدن عمر نوح به ریاست های خود هستند. و یا آن مدیرانی که حتی یکروز ماندنشان در مسوولیت، خیانت به منطقه و دولت و کشور بوده اما بازهم می مانند و خواهند ماند!!

نگارنده در یک جمع بندی کلی، معتقد است که تغییرات مدیریتی اتفاقا نیاز استان دردمند کرمانشاه است اما این تغییرات می باید معطوف به بهتر گزینی باشد و نه آنکه 1. براساس مناسبات شخصی و لابی گری 2.برمبنای رابطه و ارتباط با نمایندگان و یا پیرو امتیاز دهی به ایشان و 3.غیر شایسته سالار و بدون ارزیابی جامع، صورت گیرد؛ نکاتی که فعلا بصورت کلی اشاره می شوند اما به زودی و در صورت نیاز، تعییین مصداق شده و واکاوی جامع خواهند شد.

تذکر بند فوق از آنروست که در برخی تغییرات مدیرتی اخیر، متأسفانه دو ایراد و اشکال عمده دیده شده است. اولا: گم شدن منافع مردمی و مصالح دولتی در تغییرات است و ثانیا: چنین می نماید که در شماری از تغییرات، فقط اصلاح طلبان و بلکه حامیان صدیق دولت منتخب و مستقر مورد هدف قرار گرفته و درحال قیچی شدن هستند. آن هم اصلاح طلبان و اعتدال گرایانی که شایسته ترین هستند و بهترین خروجی ها را داشته اند و معدود مدیران همسو با دولت در منطقه هستند. و البته جای این سوال زرگ که یک دولت تا چه حد می تواند مظلوم واقع گردد؟!

صاحب این قلم در بالای این یادداشت، برخی عناوین خود را ذکر نموده نه از آنرو که ضعف شهرت داشته یا دنبال خودنمایی باشد ک تاکنون از این عناوین و دهها عنوان دیگر، نه اندازه سوزنی بهره  گرفته و نه بنا دارد که بهره گیرد بلکه هدف فقط یک چیز بود و آن اینکه به خیلی از حضرات تازه آمده و قدیم لنگر انداخته در قوه های مختلف تقنینی و اجرایی، هشدار دهد که فعالان موثر اصلاح طلب و یاران اصیل و مورد وثوق دولت، بنا نیست چشم هایشان را ببندند و ایشان گمان نبرند که نجابت اینان، بی پایان و سندی دائمی است. اصلاح طلبان و یاران صادق دولت البته همیشه به رصد اوضاع پرداخته و درصورت لزوم، ورودی جدی خواهند داشت.ورودی که قطعا انتفاعی شخصی درآن نبوده اما درخصوص منافع مردم، نظام و دولت منتخب نیز با کسی مماشات درآن راه نخواهد یافت.

صاحب این قلم نیز همسو با قاطبه اصلاح طلبان و یاران دولت منتخب، در بحث شهرستان اسلام آباد غرب به عنوان مسوول ستاد رییس جمهوری(که مدیر عرفی دولت به شمار می آید)، ورودی خاص داشته اما در سطح استان نیز به جهت مسوولیت های سیاسی که برعهده داشته و نیز به عنوان یکی از وظیفه داران نگهداشت حرمت قلم و اهالی مطبوعات، تلاش هایی برای انتقال اوضاع استان به بزرگان جریان اصلاح و اعتدال داشته است.

در راستای آنچه که اشاره شد، صحبت های مفصلی با بزرگان اصلاحات و مجاری رسمی ارتباطی با دولت انجام گرفته که ازآنجمله میتوان به صحبت مشروح و مفصل با رییس دفتر دکتر عارف و یک جلسه تماس تلفنی با خود ایشان اشاره کرد که البته قرار است تداوم داشته باشد. همچنین، هماهنگی با مشاور آیت الله هاشمی جهت اخذ وقت ملاقات و دیدار حضوری با ایشان و بالاخره جدای از صحبت با وزرا و اعضای دفتر رییس جمهور، حتما تلاش خواهد شد که به هر شکل ممکن، شخص رییس جمهور نیز در خلال سفر ایشان به استان و یا بلکه با هماهنگی وقت ملاقات در تهران، زیارت و نسبت به مسائل و مشکلات استان و برخی روندهای خاص، آگاه گردند. روندهایی که البته نباید به اشتباه، در سفره استانداری دیده شود که بخشی از آن، حاشیه آفرینی و سوءاستفاده کسانی است که اتفاقا یا در زیرمجموعه دولت حضور ندارند و یا اینکه هیچگونه تعلقی به دولت و گفتمان آن ندارند.

لازم به اضافه است که با بزرگان استان که بعضا گزینه هایی در قامت استانداری و یا مدیران و چهره های مقیم مرکز هستند، رایزنی لازم صورت گرفته و ججهت هماهنگی بیشتر، تداوم خواهد یافت.

درپایان، آنچه دغده مهم صاحب این قلم بوده، علاوه بر عدم دقت و شایسته گزینی در انتصابات و تغییرات، استارت آگاهانه و احیانا سازمان یافته برخی اقدامات علیه دولت تدبیر و امید با هدف ضربه زدن به پایگاه مردمی آن در انتخابات 96 است که این مهم، ضرورت توجه و هماهنگی همه جانبه مدیریت ارشد و تمام دلسوزان تفکر اصلاح و اعتدال را طلب می نماید و امید میرود هرکس دل در گرو این تفکر و جریان دارد، نه خود ابزار دست مخالفان دولت گردد و نه از هیچ تلاشی جهت جلوگیری از بدخواهی ها و ضربه زنی ها، فروگذار گردد.

امید که بدخواهان و فرصت طلبان از یکسو، رقبای سیاسی از سوی دیگر و خصوصا صاحبان مصادر(اعم از همراه دولت و یا منتقد و مخالف)، در همه حال رعایت اخلاق و تقوای سیاسی را نموده و این تذکار اجمال و کلی، ایشان را بسنده نماید که بسیاری از سخنان، در پرده گفته شد به این امید که آنکه باید، بشنود و بلکه به فرموده کلام قدسی؛

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

اضافه کردن نظر

گزارش

IMAGE
دکتر شاه حسینی: دولت همچنان پایبند به شعار اعتدال و عقلانیت است
معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: دولت یازدهم از همان ابتدا اعلام کرد...

IMAGE
زندگینامه سردار شهید منوچهر عباسی کتاب شد + عکس
به همت نویسنده کرمانشاهی، زندگی نامه سردار شهید "منوچهر عباسی" با نام "رهاتر از...

IMAGE
پشت پرده انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس/ وقتی حامیان دولت، فراکسیون امید را تنها گذاشتند
* روایت حسن رسولی از کمیته های رایزنی اصلاح طلبان با حزب اعتدال و توسعه و...

IMAGE
کرمانشاه، شهر بی نظم/ شهری با مشکلات ترافیکی، اتوبوس های خالی و بوق های ممتد
کلانشهر کرمانشاه جدای از مشکلات متعدد شهری و اجتماعی و فرهنگی و غیره و از آنجمله...

IMAGE
مصاحبه با معاون کرمانشاهی قوه قضاییه؛ دچار ایدز حقوقی شده‌ایم
حجت الاسلام دکتر هادی صادقی اهل کرمانشاه و متولد ١٣٤١ معاون فرهنگی قوه قضاییه است...

مقاله

IMAGE
تدبير در تغيير، ضرورتي براي ادامه كار استاندار
به قلم فريبرز نجفي مهر؛ شهردار سابق شهرهای مختلف استان و کارشناس فعلی استانداری...

IMAGE
ضرورت حفظ و حمایت از مدیران حامی دولت/ به قلم فرزاد نسیمی پور
مخالفان در پی پیاده سازی پروژه " خان بی خنجر " سازی دولت هستند.در آستانه سالروز...

IMAGE
یادداشتی از منصور سرمست در باب چالش های استانی و ضرورت انصاف در انتقاد از استاندار
به قلم مهندس منصور سرمست از کارآفرینان شاخص و فعالان سیاسی استان کرمانشاه این...

IMAGE
نگاهی به تغییرات اخیر مدیریتی استان کرمانشاه و تلنگری به مدیران ارشد استانی
به قلم ایوب صفری رییس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان کرمانشاه دبیر...

IMAGE
نگاهی به ایلات و طوايف ساكن در استان كرمانشاه در طول تاریخ + تصاویر
به قلم ایوب صفری بررسی تاریخی باهدف بازشناسی تاریخ و پیشینه ایلات و طوايف و عشاير...

آمار بازدید کنندگان

آخرین نظرات ارسالی

 • کورد ایلام
  من یک ایوانیم و همشهری اقای منصوری ،الان دستش رو شده متاسفانه ،(...) اقای ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • علي
  با سلام ، انتخابات رياست جمهوري نزديك است و مردم با نه گفتن به آقاي روحاني حرفاي ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • علی اکبر
  مهشیدخانم تومسلمانی درددین داری اول ببین بابای کی دین اسلا م روآوردوبه ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • حسن
  خاک بر سر آنان که خلف وعده کردند و به مسجدجامعی رای ندادند

  ادامه مطلب ..و

   
 • آیدا
  من کرد هستم و مطالبی که اینجا هست نه از بزرگترهای خاندانم شنیده و نه از جایی ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • رضا
  صد درصد دروغه.دیدیم در اتصاب مدیرکل کتابخانه های عمومی کرمانشاه برای عقبه ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • آرش ق
  جناب صفری سلام. حدود 10 سال پیش اخباری منتشر شد که پایه ها و پی یک مکان ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • سعید
  با سلام من کاردانی سخت افزار کامپیوتر دارم و فرزند جانباز ۴۰درصد.دوتا سوالداشتم ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • ایران
  زبان فارسی لغات از زبان لری گیلکی کردی دزدیده هروقت فارسها برای عکس از نزدیک ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • حسن یوسفی
  هرجای دنیا اسم داعش که میاد.ازترس رنگ ازپوستشون میپره.اما تو ایران تو تهران ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • کیومرث بتیانه
  بسمه تعالی خدایا به برکت قران کریم وبه عظمت پیامبران و معصومین به این فرمانده ...

  ادامه مطلب ..و

   
 • کلهر
  خدرویسی استاندارکرمانشا ست در واقع پیشنهاده استانداریه ایلامو رد کرد چون در ...

  ادامه مطلب ..و