تدبیر در تغییر ،ضرورتی برای ادامه کار استاندار

به قلم مهندس فریبرز نجفی مهر

کشمکش های این روزهای رسانه ها و برخی احزاب با مدیریت ارشد استان را می توان نتیجه اشتباهاتی دانست که بعضی اصلاح طلبان ازهمان آغاز بكار اسداله رازانی مرتکب شدند و با دلخوری ونگرانی از نحوه ی برخورد و مواجهه استاندارو عدم توجه وی به جایگاه آنها ، او را رها نمودند تا در خلاء پیش آمده ، فرصت طلبانِ همیشگی ، عنان امور را در دست گرفته و مسوولیت اتاق فکر این مرد 55  ساله لرستانی را در اختیار خویش گیرند.
اینکه چرا دکتررازانی از همان ابتدای کار تلاش می نمود که با ایجاد حریم خاصی به احزاب و رسانه ها بنگرد و سعی می کرد سطح تماس خود را با این دو رکن جامعه مدنی به حداقل برساند، شاید نتیجه همان مشورت های غلط و ناثوابی بود که افراد خاکستریِ منتسب به اصلاحات که البته میانه خوبی با فعالینِ کنونیِ ستادهای روحانی و جوانان اکتیو و نواندیش اصلاح طلب ندارند، به وی می دادند و او را از ارتباط دوسویه با آنان بر حذر می داشتند. با اینکه کسی نمی تواند سابقه اصلاح طلبی اسداله رازانی را نادیده انگارد و همگان می دانند که او در دولت دوم اصلاحات و زمانی که دکتر عارف نيزمعاون اول آن دولت بود ، حکم استانداری کردستان را بعد از رمضان زاده ، در دست گرفت و كمي بيشتراز چهارسال هم آن استان را مدیریت نمود، اما این سوال در اذهان عمومي نقش می بندد که واقعا چرا باید این فردِ باتجربه ، اولین مجادله سیاسی اش را با افرادی ازشوراي هماهنگي اصلاح طلبان داشته باشد در حالی که اینان نيز همگي از اصلاح طلبان شناسنامه دار استان بوده و در صف حاميان روحاني قرار داشتند ( فارغ از اختلافات درون گروهي شان بر سرنحوه تشكيل شوراي ياد شده ) ؟ آیا این اتفاق نمي تواند به معنای تاثير تحلیل هایِ غلط همان مشاورانی باشد که در یک حلقه بسته و به دور از واقعیت های کنونی جامعه ، سخن می رانند و خود را قَیِّم جریان اصلاح طلبی فرض می كنند و قائل به حضور دیگران در این جبهه نیستند؟ آیا به جزسیاه نمایی و ایجاد توهم برای یک استاندارغیربومی که هنوز شناختی از افراد موثرو احزاب و رسانه ها ی استان پیدا نکرده است ، دلیل و برهان دیگری برای دوری گزینی رازانی از رسانه ها ، احزاب و برخي افراد و عزلت نشینی اش از همان اولین روزِ ورودش می تواند وجود داشته باشد ؟
از سوی دیگرنبودن یک شخصیت کاریزماتیک در میان تیم کاری استاندار که هم رسانه ها او را پذیرا باشند و هم احزاب او را محلی برای رجوع خویش بدانند و همچنین خالی بودن چند ماهه ی منصبِ حساسی همچون روابط عمومی که قاعدتا نقش یک هماهنگ کننده میان استانداری و رسانه های مکتوب و مجازی را بر عهده دارد ، باعث شد که فضای موجود به سمت تلخی و رنجیدگی هدایت گردد .
البته طبیعی ست که با گذشت حدود 9 ماه از روی کار آمدن رازانی ، افکارعمومی و به ویژه نخبگان جامعه انتظار تغییرات مدیریتی درسطوح مختلف را از ايشان داشته باشند، لذا اگر استاندار زودتر از اينها به    دغدغه های مطروحه از جانب گروه های مدنی در رابطه با این موضوع اهمیت می داد ومدیران ناهماهنگ با سیاست های دولت تدبیر را دردایره تغییر و جایگزینیِ افرادِ شفاف تر قرارمی داد، شاید اینک حجم عظیمی از این انتقادات ، محلی از اعراب نمی داشت . البته این به معنای آن نيست که اسداله رازانی با اندیشه های دكتر روحانی  زاویه ای دارد ، اما واقعیت این است که ادامه حيات همين حلقه بسته مشاورانِ پیدا و پنهان در پیرامون استاندار و حایلی نامریی كه آنها میان وی با نیروهای کارآمد، احزاب و رسانه ها كشيده اند، موجب شده است رازانی همه فرمانداران و یا مدیران ستادیِ خود را که ادامه حضوربرخی از آنان محل نقد و اعتراض اصلاح طلبان می باشد ، از”بهترين ها”فرض و از جابجایی آنها پرهیز  نماید .
متاسفانه عملکرد نه چندان موفق برخی از مدیران یاد شده وتلاش برای تطهیرآنان از سوی وابستگانِ  محفلی شان ، ناخواسته سبب تداوم مدیریت هایِ کوتوله دولت های قبل در استان شده است به همین دلیلبهتر آن است كه دكتر رازاني با دوري گزيني از ادبيات موجود ، براي گذار از وضعيت پيش آمده ، خويش را به بدنه جامعه وبه ويژه به منتخبين مدني نزديك تر ساخته و خود شنونده واقعيت هاي مختلف باشد . البته منظور نگارنده از منتخبين ، لزوما همين چندحزبِ مشخص و يا رسانه هاي ديداري و شنيداري موجود نيست بلكه او مي بايد علاوه بر آنها ، از منابع انساني غني حاضر درفرمانداري ها، بخشداريها و استانداري كه همواره مورد بي مهري و فراموشي مديران قرارگرفته اند و يا صاحب نظراني كه مستقلا از دولت حمايت   مي كنند ، نيز بهره ببرد و با تشكيل اتاق هاي فكردر حوزه هاي مختلف ،از روند چرخش مديران و بكارگيري مجدد آنهايي كه بارها امتحان خود را پس داده اند ، فاصله بگيرد.
بي شك ايشان خود مي داند كه ايجاد تحول و تزريق سرزندگي در يك مجموعه نمي تواند تنها با اكتفاء و اصرار بر مديران حاضردر يك دايره بسته (كه برخي از آنان براي ماندگاري خود حتي دست به دامان نماينده هاي اصول گرا و دلواپس نيز شده اند) ميسور گردد ، بلكه اين نوخواهي وتحول پذيري در صورتي ممكن خواهد بود كه استفاده از انديشه هاي نو وبهره بردن از نيروهاي جوان و پرنفس كه اين دولت را با تمام تار و پود وجودشان حمايت و همراهي نموده اند ، در دستور كار استاندار قرار بگيرد.
واقعيت اين است كه با روند بسیار کندی که در سامان بخشی به منابع انسانیِ اصیل و موثق ، توانمند و کارآمد در استان در پیش گرفته شده، نمي توان انتظار معجزه و حل مشكل بيكاري دراستان را به اين  زودي ها داشت . فردي كه سالهاي سال در يك مسند تكراري، زمام اموري را در اختيار گرفته و هر آنچه كه در چنته داشته ، رو كرده است و نتيجه عملكرد امثال او ، بحران بيكاري موجود و مشكلات ديگردر استان مي باشد، چه تعهد واصرار و تاكيدي بر ماندگاري اش وجود دارد كه استاندارخود را ملزم به آن بداند و يا سِمتِ ديگري را براي او فراهم نمايد ؟!
اينك اما اسداله رازاني مي تواند با مبارك شمردن گشايشي كه طي چند روز گذشته در فضاي نقد و نقادي به خصوص از بلندگوي احزاب و رسانه هاي اصلاح طلب ايجاد شده است ، سناريويي جديد را با تدبيري جديد براي ادامه كارش طراحي نمايد و با شنيدن تحليل هاي دلسوزانه و تكريم و تجليل از منتقدان دلسوز در احزاب و رسانه هاي اصلاح طلب ، جريان بي هويتي كه نان و نمك تمام جريانات فكري و سياسي را چشيده اند ازپيرامون استانداري دور سازد و اجازه ورود به مكانيزم تصميم گيري ها را به آنها ندهد .چرا كه اين جريان حتي ممكن است، برخي از نمايندگان مجلس ( فارغ از تفكر سياسي شان ) را هم تيمي وهمبازي خودساخته و از آنها نيز براي پيش بردن اهدافشان بهره ببرند .
استانداردر عوض مي بايد حوزه خويش را موظف سازد كه در يك بازه زماني نشست ها و ديدارهاي منظم و مستمري را با فعالين اين عرصه ها ترتيب دهد و تا دير نشده تغييرات مورد نياز را با عبور از نامها يِ تكراري ، به سرانجام رسانده و روح تازه اي را در كالبد مديريت استان بدمد .
او و همه ما نيك مي دانيم كه زمان براي دولت تدبير و اميد به سرعت در حال گذر است و لذا همه كارگزاران و مديران اين دولت ، مي بايد در اين فرصت باقيمانده با كار و تلاش مضاعف و رسيدگي به وضع معيشت و رفاه مردم ؛ حلاوت و شيريني توفيق هاي سياست خارجي را در نزد جامعه دو چندان سازند تا در انتخابات 96 همه و همه با جان و دل اين دولت را ياري و همراهي نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.